Interessegrupper / Karby Borgerforening
Gå til Karbys Facebookside HER

Karby Borgerforening

2024-revyen er uforlignelig!
Aktørerne er utroligt dygtige....både de unge og de "gamle"!
Så mange morsomme sketches, nogle med mange ord ...en enkelt med slet ingen, men det blev den nu ikke ringere af!
"Sladrebænken" der var fast indslag i mange år, var i år delt op i korte inputs mellem numrene. En rigtig fin fornyelse!
EN STOR TAK TIL ARRANGØRERNE, både på og udenfor scenen!
Revyen fortjener absolut at "komme længere ud i verden"!
(Der meldes alt udsolgt til aftenens forestilling kl. 19!)
GENERALFORSAMLING I KARBY BORGERFORENING (d. 27.11.2023)
Formanden, Rasmus Christensen,  var godt tilfreds med tilslutningen, der bestod af 15 fremmødte udover bestyrelse, kasserer og revisor.
Årets resultal blev et overskud på 18.411,89 kr, således at foreningen hermed har et indeståede på  49.978,99 kr.
Der var genvalg af Marian Lauridsen, Søren Christensen, Bjarne Vestergaard, Rasmus Christensen, de to  suppleanter ,Tanja Spurré og Finn Olesen, samt af revisoren Henning Jespersen.
Formandens beretning findes HER
 
Weekendhytten 2023
Der var nye aktører på rollesisten til årets revy, der også denne gang kunne få folk op af sofaen. Over 100 deltog i fredagens "forpremiere".
 
GENERALFORSAMLINGEN 2022
En dirigentklokke var nu ikke nødvendig, men der var livlig debat blandt de 13 fremmødte til Borgerforeningens generalforsamling i aftes d. 1. 12. 22.
Mange ting blev drøftet, bl. a.
Brug af Face Book
Brug af Kirke-/beboerbladet.
Juletræsfest.
Juleudsmykning.
Servicering af byens hjertestartere.
Inddrivelse af medlemsbidrag.
Antallet af medlemmer.
Velkomstpakker.
Vedligehold af vore "rekreative områder" i byen.
Vedligehold af Da Vinci broen.
Regnskabet, der viste et underskud på 14.762,37 kr. (Byfest-regnskabet er ikke inkluderet)

Der var genvalg af Henrik Jørgensen og Mie Andresen og nyvalg af Jeanette Pedersen.
Tanja Spuré ønskede ikke genvalg, men lod sig vælge som suppleant sammen med Finn Olesen.
De to revisorer, Arne Søndergaard og Henning Jespersen blev ligeledes genvalgt.

Formandens (Rasmus Christensens) beretning kan findes HER:
The show goes on................
De kan stadig. Denne gang uden Andreas Markussen, som heldigvis sad i salen og kiggede på, men med Eske Engholm ved klaveret.
Endnu engang en fin aften i Karby Kuber!
Generalforsamlingen 2019
7 var mødt op for at deltage i Karby Borgerforenings generalforsamling den 27. november.
Grundet tidnød manglede dagsorden og regnskab, men Søren kunne melde om et godt år, der havde givet et mindre overskud, idet borgerforeningen får 1/3 af overskuddet fra byfesten.
Weekendhytten endte desværre med et mindre underskud, da slantegildet var blevet dyrere end normalt, fordi det blev afholdt i SKF i Hvidbjerg.
 
Der blev udtrykt stor tilfredshed og glæde over Akuthjælperordningen, og alle var også enige om, at der burde kunne laves en kønnere juleudsmykning i byen. Søren foreslog en indsamling, men de fremmødte gik mere ind for, at Borgerforeningen igen skulle opkræve medlemsgebyr.
 
Derfor denne opfordring:
 
 
Da ingen af bestyrelsens medlemmer havde udtrykt ønske om at forlade bestyrelsen, blev alle genvalgt. 
En forrygende til tider rablende weekendhytte!
De er simpelthen bare SÅ dygtige og SÅ sjove.
Enhver skulle unde sig selv den fornøjelse at opleve Weekendhytten 2019! 
De burde tage på tourné!
 
Og bag efter var der kaffe og boller med pålæg ..
+ fællessang med Eske Engholm ved klaveret.
Alt sammen til den rørende lave pris: 60 kr.
 
TAK for en dejlig aften!
Fra "Fredagshyggen"  den 2. 11. 2018
(I samarbejde med Kulturhus Sydvestmors".)
 
Byfesten søndag
Søndag er isærbørnenes dag, og der bydes på mangt og meget:
Havetraktortræk.
Børnedyrskue med flotte pokaler!
Hoppeborgene, der jo er der alle dage!
Gøgleri med fakir.... en rar gøgler, der vil undervise i gang på line, jonglering ...kæmpesæbebobler m.v.
gratis plakater, lego, balloner og pokèmonfigurer.
Man kan lave perler og tegne.
Skydning med pistol (undervejledning af Karby Skyttekreds).

....og så alle de gode ting, man også kan købe!

En herlig byfes er nu slut!
og bedre kan det vist ikke gøres!
Derfor en kæmpe TAK TIL ARRANGØRERNE!
Der ER virkelig noget for alle til Karby Byfest,
så derfor er det ikke så mærkeligt, at der kommer stadig flere til udefra.
De skal være så hjerteligt velkomne, så "Kom bar' do!"
Byfesten lørdag eftermiddag.
Team Bull blev  en suveræn vinder af dagens havetraktorLe Mans,
og Ulla Olesen vandt kagekonkurrencen..
Byfesten 2018
Morgenkaffen hos IM-Teknik og Data
Byfesten 2018
Hvor mange, der fandt vejen til Karby fredag aften, vides ikke, men ved 19:30-tiden så det sådan ud bag Karby Kuber.
 
Karby byfest søsat
73 personer deltog i gudstjenesten på Næssundfærgen, da starten på Karby byfest løb af stabelen onsdag aften. Christian Berwalds prædiken havde det livgivende vand som tema, og gudstjenesten blev efterfulgt af "running nadver".
Som punktum på aftenen bød menighedsrådets aktivitetsudvalg på smørrebrød, æblekage, småkager og varm kaffe ....og så havde Maria Berwald endda været ude at plukke kirsebær til hele menigheden.
De kolde øl var der til gengæld ingen afsætning på. Ikke engang til dem, der havde fundet vinterfrakken frem!
En Karby-revy til topkarakter!

De er eminente til at spille revy i Karby. Veloplagte og sprudlende - alle sammen!
Selvfølgelig savnede vi Lene Kudsk, men Betty Svane må sandt at sige kaldes en værdig afløser.
En forfriskende fornyelse var også "Mads og monopolet," der har afløst "Sladrebænken." Aktørerne har denne gang fundet en bred vifte af lokale "nyheder" - eller måske snarere bommerter!
Det var en helt igennem vellykket forestilling - og så slap vi tilmed for at se de danske håndboldherrer blive slået af svenskerne - med ét mål - i overtid!
Juletræsfesten 2017
Der mødte 88 juleglade voksne og børn op til juletræsfesten, der også i år blev afholdt i et samarbejde med Børnedyrskueforeningen.
Fra generalforsamlingen den 29. november 2017
.
Rasmus Christensen berettede om et godt år.

3. juledag var der igen afholdt juletræsfest. Denne gang i et samarbejde med Børnedyrskueforeningen, og deltagerantallet var fordoblet til 100.
Vinterrevyen blev også afholdt til alles tilfredshed, men denne gang i nye rammer, nemlig i Karby Kuber.
I foråret var der afholdt et møde, hvor alle stedets interessegrupper havde lejlighed til at fortælle, hvad de hver især "nørklede" med , og hvor et evt. samarbejde kunne komme på tale. Et møde, der skal være årligt tilbagevendende.
Sankt Hans festen blev lagt i hænderne på "Næssundfærgens Venner", og her forventes den at blive.
Byfesten blev igen en succes, men håbet om godt sommervejr næste år blev udtrykt.

Som noget nyt arrangeres der næste år 2 - 3 "Hyggeaftener" i Karby Kuber.
Bodil og Vita står i spidsen for det første arrangement i et samarbejde med Kulturhus Sydvestmors. Aftenen er fastlagt til den 12. januar kl. 17.

Årets overskud beløb sig til 976,44 kr, således at bankkontoen p.t. lyder på 18.471,01 kr.

Mie, Bjarne og Rasmus var på valg, og blev alle genvalgt.
Finn Olesen blev valgt som suppleant.
Endnu en vellykket byfest!
Vejrguderne var med Karby Byfest. Fredag aften lagde vinden sig lige før Karby-marchen og traktortrækket startede. Lørdag var det det skønneste sommervejr og søndag kom der en byge ved 16-tiden .... da de flittige arrangører var i fuld gang med oprydningen. Tak for endnu en dejlig byfest!


2017 weekendhytten i Karby Kuber
Jo, folk kunne sagtens finde weekendhytten 2017, selvom revyen var flyttet til Karby Kuber. En halv time før start var der ikke én eneste parkeringsplads ledig foran den gamle skole.
Et veloplagt publikum blev underholdt på bedste vis af et endnu mere veloplagt revy-hold.Sjove sketches og fine, spidse tekster fra Holmgård fløj over scenen. Holmgaards og Marions fælles tekst om de ældres computerproblemer var virkelig finurlig, og Marion spillede den til topkarakter!
Desværre kneb det at fange alle guldkornene i sangene om de 7 Sognes hellige kirker og "taknemmelighedssangen" til borgmesteren (og hans forgænger), men så kan man jo benytte sig af muligheden for et genhør lørdag eftermiddag kl. 14.
Kun sladrebænken var en smule tynd. Dummer vi os aldrig? Eller går vi stille med dørene? Det er nu nok hukommelsen, det kniber med. Vi må huske at skrive det ned og sende det videre, når vi hører "den gode historie!"
Også dejligt at se flere og flere fra hele "Landsbyen de 7 Sogne" deltage.
Fra generalforsamlingen den 23. nov. 2016
 
Formanden, Rasmus Christensen berettede om et godt år. Vinterrevyen havde haft et rekordstort publikum, byfesten
var afholdt i bedste sommervejr, og flere end "normalt" havde deltaget i lørdagsspisningen. Sidste år havde man af
økonomiske grunde måttet opgive juletræsfesten 3. juledag, men nu havde man lyttet til folks protester og besluttet
at genoptage traditionen. Ergo bliver der juletræsfest i Karby Kuber 3. juledag, i år i et samarbejde med
Børnedyrskueforeningen.

Marie Christensen stod for regnskabsfremlæggelsen og oplyste, at årets overskud beløb sig til 18.896 kr.
Men der var kun 1450 kr i kontingentindbetalinger, hvilket vil sige, at kun 29 betaler kontingent til
Borgerforeningen.(Og her gik man og troede, at Borgerforeningen er vi selvfølgelig alle medlem af!) Bestyrelsen
mener, folk simpelt hen glemmer at betale!

Louise Larsen og Rolf Knudsen ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev Tanja Andersen og Ebbe Søndergaard. Steen
Kristensen fortsætter som suppleant.
Henning Jespersen genvalgtes som revisor.

Under punktet eventuelt snakkede man om samarbejdet mellem byens foreninger, og der var stemning for 1-2 årlige
møder for at fremme samarbejdet.
Dernæst blev der spurgt, hvem der var Borgerforeningens repræsentant i "De 7 sognes Styregruppe". Det viste sig at
være Finn Olesen, der dog ikke er bestyrelsesmedlem i Borgerforeningen, men i Karby Kuber.
Også 2016 byfesten blev en stor succes.
Vejret var ikke det bedste, men kunne dog have været meget værre .... og efter folkefesten ved Næssundfærgens genindsættelse var den gode stemning på forhånd lagt. Især søndagen var bedre besøgt end tidligere. Her deltog blandt andre 74 løbere fra nær og fjern.
Forpremiere med publikumsrekord.
Årets weekendhytte trækker fulde huse.
Det var i hvert fald tilfældet fredag aften, så med 140 tilmeldte til lørdag tyder alt på, at weekendhytten bliver en stor succes endnu engang. Teksterne er vovede, men mimikken og skuespillet er uforligneligt.
Tak for en folkelig, festlig og fornøjelig aften!
Det går støt fremad
med arbejdet i Karby Kuber.
Lars melder, at man er klar til gulvbelægningen, at malerarbejdet er ved at være afsluttet, og at reggøringsholdet godt kan finde knofedtet frem!


Se flere billeder på www.karbykuber.dk
Storke i gadekæret
Storke i Gadekæret
2 storke i Gadekæret .........og de står såmænd bare og venter på, at der skal komme flere!
Fie Christensen har fået idéen til dette, og da hun har gode forbindelser til Borgerforeningen, kunne idéen sagtens realiseres. Hver gang vores egn får en ny lille verdensborger, sætter hun en stork i Gadekæret. På barnets 1-års fødselsdag flyver storken ud til det , vistnok med en gave i næbbet!
Så kom der ekstra-hjælp!
Ivrige hjælpere er altid guld værd!
Se hvordan ombygningen skrider frem på www.Karbykuber.dk
 
TID TIL FORANDRING!
Søren meddeler, at det fra d. d. er Finn Olesen, som er Karby Borgerforenings og Karby Kubers repræsentant i De 7 Sogne.
"Med kommunens håndtering af både færge og mobilsendemast, har jeg mistet gejsten til de store visioner.
Jeg vil koncentrere mig om at være formand for Borgerforeningen og i bestyrelsen i Kuberne, et stykke tid endnu." siger han.
........
Mon ikke vi alle kan forstå, at Søren efter alle disse år og især efter sidste års op- og nedture kan trænge til lidt mere "ro i lejren."
 
 
Foreningen "Karby Kuber" er stiftet!

Godt 40 fremmødte vedtog i aftes den 12. maj vedtægterne for Karby Kuber.
Ombygningen er jo i fuld gang, og der var stor glæde over den gode begyndelse på det praktiske arbejde, hvor mange var mødt op den 9. maj. Arbejdet med 1. etape ventes afsluttet den 15. juni, men inden da skal der ske meget. Murerne går straks i gang med at støbe gulve, og dernæst går malerarbejdet i gang. Der skal altså bruges mange hænder i den kommende måned, og alle blev opfordret til at melde sig...eller til at møde op i arbejdstøj når som helst!
Arne Søndergaard fortalte om det hidtidige arbejde, der nu har stået på siden skolens flytning. Den fremtidige driftsøkonomi blev også fremlagt. For at skabe sikkerhed i økonomien er der lavet en gradvis faldende 5-årig lejeaftale med Sydvestmors Friskole, der jo slipper for de forpligtigelser, skolen har haft ved at stå som ejer af bygningerne.
Som afslutning fastslog han, at det allervigtigste både under og efter byggeriets færdiggørelse er LOKAL OPBAKNING!

Den nye bestyrelse kom til at bestå af: Arne Søndergaard, Henning Jespersen,Jørgen Kudsk, Lars Heltborg og Søren Christensen.Finn Olesen og Jens Mogensen blev suppleanter.
Hele seancen blev filmet at 2 jorunaliststuderende, der håber at sælge deres reportage om Klyngelandsbyer (Landsbyen "De 7 Sogne" er jo pionér) til TV Midtvest.

Vedtægterne finder du HER
 Referatet finder du HER og HER
KLIK på billedet og hent Version 2 af skoleplanerne.
23 sider!
Hav tålmodighed. Det tager lidt tid!

 Karbys Kuber
Nyt fra KARBY-gruppen
1. nyhedsbrev. KLIK HER!
2. nyhedsbrev. KLIK HER!
 
Bestyrelsen
Rasmus Christensen  - formand
Bjarne Vestergaard - næstformand
Mie Andresen (sekretær)
Marian Lauridsen
Henrik Jørgensen
Søren Christensen
Jeanette Pedersen
 
Suppleanter: Finn Olesen og Tanja Spurré
 
Ekstern kasserer: Marie Christensen
 
Revisor: Henning Jespersen 
 
Conny Stelsig Sørensen  | Tlf.: 40 84 23 59