Kalenderen / Kalenderen
Karby Kirke
Karby Kirke
Gudstjenester 
 
Den 23. juni kl- 10:00
 
Den 30. juni kl 19:00
Færgegudstjeneste
 
Den 14. juli kl. 11:30
 
Den 25. august kl. 11:30
 
 
Kirkevandringer
 
Babysalmesang i Karby Kirke.
Mellemliggende gange i Hvidbjerg Plejecenter
Hver gang kl. 10:30 - 11:30.
Tilmelding på 2989 1509 (Vita Olsen)
Vitaolsenkarby@gmail.com
Meditation
Hver tirsdag kl. 17:00 - 18:00
Jens Knudsen er "primus motor"
Der kræves ingen særlige forudsætnninger.
Mød bare op!
 
Karby - Tæbring - Rakkeby Menighedsråd:
Bodil Møller Kristensen
Ellen Weisbjerg
Vita Olsen
Kristian Jensen
Karen Margrethe Lynggaard (suppleant)
 
Suppleanter::
 
 
Gratis kirkebil
til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i Sydvestmors.
Ring i god tid til  DanTaxi på 9772 4711
...................
Gå til Karbys Facebookside HER
Kalenderen
2024
Den 13. juni kl. 19.00
Besøg hos boergederne
Se opslag på Velkomstsiden
Den 4., 5. og 6. juli
Karby Byfest
Karby
Karby
Karby
Karby
Karby
Conny Stelsig Sørensen  | Tlf.: 40 84 23 59